Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rederij Eventus

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, waarvan deel uit maken de personen vervoerscondities CBRB/VNPR en de uniforme voorwaarden horeca.

Hieronder verkort weergegeven.

De betalingen:

  • 1e termijn: direct na uw boeking ontvangt u een bevestiging met het geschatte totaalbedrag (inclusief btw) van de vaartocht. De aanbetaling bedraagt 125,- euro en dient binnen 7 dagen betaald te worden

Indien de 1e aanbetaling niet voldaan is binnen de gestelde betalingstermijn, behouden wij ons het recht voor het schip aan een ander te verhuren.

  • 2e  (tevens) laatste termijn: de laatste factuur ontvangt u ongeveer een week voor aanvang van de vaartocht met daarop het totaalbedrag, een btw-specificatie, minus de reeds voldaan betalingen.
  • Deze betaling dient uiterlijk 1 dag voor de vaart op onze rekening te zijn bijgeschreven of kan aan boord worden voldaan door middel van pin of creditcard.

Uw reservering van één der partyschepen is geldig op het moment dat u schriftelijk of mondeling heeft gereserveerd.

Hierna volgen 1 of meerdere aanbetalingen. Dat wil zeggen dat bij annulering dit bedrag (en) niet wordt(-en) terugbetaald (met uitzondering van de slecht weer geld terug garantie).

Om deze kosten te dekken raden wij u aan te allen tijde een evenementenverzekering af te sluiten.

Annulering:

  • Bij annulering tot 4 weken vóór de party – 50% van de totale som;
  • Bij annulering tot 2 weken vóór de party – 75% van de totale som;
  • Bij annulering binnen 1 week vóór de party – 90% van de totale som;
  • Bij no-show 100% van de totale som.

Aantal personen:

Op basis van het door de klant opgegeven aantal personen wordt het schip geboekt. Dit gecontracteerde aantal personen mag tot 48 uur vóór de vaartocht datum dalen met maximaal 20% tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
Indien het aantal met meer dan 20% afwijkt van het geboekte aantal zal het verschil vallen onder onze annuleringskosten (zie hierboven). Bij het verschijnen van meerdere gasten dan het opgegeven aantal, worden deze in rekening gebracht. Binnen 48 uur vóór de vaartocht datum kan het aantal personen alleen nog maar naar boven worden gewijzigd.

Het aantal personen mag niet hoger zijn dan het toegestane aantal gasten aan boord van het betreffende schip.

Werk derden:

Zoals b.v. cateraar, entertainment, sportprogramma’s, rondleidingen e.d. hanteren hun eigen algemene voorwaarden welke dan ook voor uw vaartocht van toepassing zijn indien u hier gebruik van maakt.
Deze voorwaarden zijn bij Rederij Eventus op te vragen.
De hierboven genoemde betalingscondities en annuleringscondities gelden ten aller tijden, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
Offertes worden te allen tijde uitgebracht onder voorbehoud van goedkeuring ligplaats.
Rederij Eventus behoudt zich eveneens het recht voor een borgsom te vragen.
De kapitein behoudt zich het recht voor de vaarroute te wijzigen/ te staken wanneer stremmingen van bruggen en sluizen/ weersomstandigheden (zoals mist, ijsgang, windkracht etc.) dit vereisen.
Rijkswaterstaat en andere bevoegde instanties kunnen te allen tijde (door onvoorziene omstandigheden) wijzigingen aanbrengen in stremmingen van waterwegen, bruggen, sluizen & ligplaatsen.
Mocht Rederij Eventus door overmacht uw evenement niet kunnen verzorgen dan zullen aanbetalingen geretourneerd worden.
Desgewenst zal Rederij Eventus trachten zorg te dragen voor een andere locatie c.q. schip.
Rederij Eventus is niet verplicht tot enige schadevergoeding over te gaan.
Tijdens de partijen is het gebruik van confetti, rijst, vuurwerk (alsmede sterretjes), rookmachines en met helium gevulde ballonnen niet toegestaan.
Eventuele op- en aanmerkingen op de party dienen tijdens de vaartocht of direct aan het einde van de vaartocht aan de desbetreffende schipper kenbaar te worden gemaakt.
Op- en aanmerkingen die later kenbaar worden gemaakt worden niet behandeling genomen.
Alle schade toegebracht aan het interieur e.d. van een schip /schepen van Rederij Eventus is voor rekening van de opdrachtgever.
Rederij Eventus is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan uw eigendommen (alle spullen die achterblijven aan boord staan uitdrukkelijk op eigen risico van de huurder, aangeraden wordt om na afloop van de vaartocht alle eigendommen direct mee te nemen en niets achter te laten)

Persoonlijk letsel:

Kinderen vallen ten aller tijden onder de verantwoordelijkheid van de ouders en dienen een zwemvest te dragen.
Indien er kinderen/personen meegaan die niet kunnen zwemmen, dient dit uiterlijk 1 week van tevoren aan Rederij Eventus vermeld te worden.
Drugs gebruik, of onder invloed zijn van verdovende middelen is aan boord niet geoorloofd.
De huurder dient er zorg voor te dragen dat de gasten op de hoogte zijn van het verbod op verdovende middelen of het onder invloed hiervan zijn.
Rederij Eventus behoudt zich het recht voor per direct de rondvaart te beëindigen indien de regels door 1 of meerdere gasten overtreden wordt.
Er zal in dat geval geen restitutie volgen van het huurbedrag en/of kosten i.v.m. catering en entertainment e.d.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief sluis-, haven en bruggelden en exclusief 9% BTW of 21% BTW.
(Prijs)wijzigingen, verandering btw-tarieven, druk/typ fouten voorbehouden.